Het Beter Leven Keurmerk (BLK) is een certificeringssysteem dat in Nederland is ontwikkeld om het welzijn van dieren in de voedingsindustrie te bevorderen en te verbeteren. Het BLK staat voor de levenskwaliteit van het dier achter het product. Het belangrijkste doel van het Beter Leven Keurmerk is om boeren en producenten aan te moedigen meer humane praktijken toe te passen waarbij dierenwelzijn voorop staat. Dit wordt bereikt door het opstellen van specifieke criteria en normen voor verschillende diersoorten, zoals varkens, kippen en runderen en het toekennen van één, twee of drie sterren op basis van het niveau van welzijn. Het Beter Leven Keurmerk houdt ook rekening met de hele levenscyclus van het dier, van geboorte of uitbroeden tot slacht of ruiming. Het aantal gekleurde sterren op het BLK geeft aan in welke omstandigheden het dier leefde. Hoe meer sterren gekleurd zijn, hoe diervriendelijker en dus hoe beter de leefomstandigheden. De meeste hammen uit ons assortiment kunnen met een Beter Leven Keurmerk aangeleverd worden.

Bron: https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk/en/what-is-the-better-life-label/